1pRo - professional in ruimtelijke ontwikkeling

Projectmanagement

 

Iedere gemeente, corporatie of ontwikkelende partij heeft er mee te maken. Of het nu gaat om de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden of uitbreidingslocaties. Bij dergelijke projecten komen alle aspecten aan de orde die de ruimtelijke ordening interessant maken: onderzoeken, ontwerp, RO-wetgeving en contracten. Ik heb de afgelopen jaren gewerkt aan de realisering van woningbouwprojecten, supermarkten, woonzorgcentra. Klik hier voor een aantal voorbeelden van projecten.

Procesmanagement

 

Het proces is altijd een essentieel onderdeel bij de planvorming, of het nu gaat om ruimtelijke projecten of om het formuleren van ruimtelijk beleid. Dit geldt zowel intern voor de eigen organisatie als extern met de omgeving. Ik heb ruime ervaring met het opzetten en begeleiden van dergelijke processen. Bijvoorbeeld in Vught bij het opstellen van een structuurvisie of bij de gemeente Zutphen voor de VINEX-locatie Leesten-Oost.

Ruimtelijke plannen & beleid

 

De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening is op 1 juli 2008 ingevoerd. Daarmee is vastgelegd hoe bestemmingsplannen er de komende jaren uit gaan zien. Er zijn diverse RO-standaarden vastgesteld, zoals de Standaard Voorschriften BestemmingsPlannen (SVBP 2008).

Mede door een aantal maanden als projectleider bij SAB werkzaam te zijn geweest, ben ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Klik hier voor een aantal voorbeelden van recente opdrachten.

1pRo.nl  2009