1pRo - professional in ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijke plannen en beleid

 

SAB Arnhem BV:

opstellen bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen voor diverse gemeenten, corporaties en private partijen.

Gemeente Vught:

Opstellen bestemmingsplan N65 Vught, begeleiden opstellen structuurvisie landelijk gebied

 

ArchitectenConsort Rotterdam:

Opstellen bestemmingsplan ecologische woningen in Malden

 

 

 

 

Gemeenten Renkum en Arnhem:

Begeleiden opstellen structuurvisie Arnhems Buiten (Business Park Arnhem)

 

Gemeente Zeeburg:

Opstellen welstandsnota

 

Gemeente Weesp:

Begeleiden opstellen structuurvisies Weesp 2030 en Bloemendalerpolder

 

Gewest Gooi en Vechtstreek:

Begeleiden opstellen Regionaal verkeers- en vervoerplan

 

 

 

 

1pRo.nl  2009