1pRo - professional ruimtelijke ontwikkeling

Overzicht projecten:

 

Leesten-Oost, Zutphen:

Vinex-uitbreidingswijk gemeente Zutphen

Bergerhof, Renkum:

herstructurering wijk met portiekflats

De Sonnenberg, Oosterbeek:

nieuwbouw woonzorgcentrum

Dorpsstraat, Renkum:

nieuwbouw AH-supermarkt en appartementen

 

 

 

 

GAWAR-terrein, Oosterbeek:

sanering en herstructurering terrein voormalige gasfabriek

Aert Heymlaan, Vught:

woningbouw op terrein voormalig tuincentrum

Kleine Zeeheldenbuurt, Vught:

sloop en nieuwbouw 164 woningen

't Podium, Apeldoorn:

herstructurering galerijflats Tannhauserstraat

 

 

NUON-terrein, Apeldoorn:

woningbouw op terrein voormalige transformatorstations

Amefa-terrein, Apeldoorn:

woningbouw op voormalige bedrijfslocatie

 

Parlando, Weesp:

woningbouw op terrein voormalige basisschool

Vechtzicht, Weesp:

nieuwe kantorenlocatie bij station

1pRo.nl  2009