1pRo - professional in ruimtelijke ontwikkeling

Introductie 1pRo: 

 

 

 

1pRo is de naam van de eenmanszaak die ik in 2007 heb opgericht. Daarvoor heb ik ruim 20 jaar gewerkt in de ruimtelijke ordening bij diverse werkgevers. De ervaring die ik heb opgedaan bij gemeenten, gewest en adviesbureaus maakt dat ik breed inzetbaar ben. Voorbeelden hiervan zijn:

  • de projectleiding bij ruimtelijke projecten, zowel herstructurering als uitbreiding.
  • het opstellen van ruimtelijke plannen en beleid (o.a. bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, welstandsnota's).
  • de begeleiding van de bijbehorende processen.

 

Zoals 1pRo al aangeeft, werk ik daarbij vanuit een professionele houding. Indien u daarom voor uw opdracht op zoek bent naar een ervaren professional, zie ik uw telefoontje of mail graag tegemoet.

 

Leon Timmermans

 

Diensten:

 

 

Projectmanagement

Ruimtelijke plannen

Procesmanagement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1pRo.nl  2009